بنده ات رادریاب‎.....

خدایادلم گرفته.


 میان این همه آرزوها،


دلتنگ ترین بنده ات رادریاب‎ ‎

/ 154 نظر / 29 بازدید
نمایش نظرات قبلی
venus

بعضــــــی‌هـــــا حــــــرفی می‌زننـــــد ... و .. دلــــت را می‌شكننـــــد ... بعـــــد به سادگــــــــی روبــــروی این قلـــــبِ شكستــــــه ... می‌ایستنـــــد و می‌گوینــــــد : ناراحــــــت شــــــدی ؟؟؟ چقـــــــدر " زود رنجـــــی " تو ...! مــــن كه چیــــــزی نگفتـــــــم

venus

√√ پـُـشـتـــْ ایــنــ بـُـغـضْ … بیـــدى شــکــسـتـه اســتــْ کــه خیــآلــ مى کـَـرد بـا ایـنــ بــآدهــآ نــمى لـَـرزدْ …

منصوره

خدایا خط ونشون دوزخت را برایم نکش جهنم تر از دنیایت سراغ ندارم[گریه][گریه]

منصوره

محاله ببخشم کسی را که وسط خنده هایم وقتی بیادش میفتم گریه ام میگیره[گریه][گریه]

مهدیه

محال است آدمی چیزی را به دست آورد که خود هرگز آنرا نبخشیده باشد پس عشقی در حد کمال ببخش تا عشقی در حد محال به دست آوری..

مونا

سلام دوست عزیییییییییییزم من اپم خوشحال میشم بیای فدات[بوسه]

فاطمه

با خوبی ها و بدی ها، هرآنچه که بود؛ برگی دیگر از دفتر روزگار ورق خورد، برگ دیگری از درخت زمان بر زمین افتاد، سالی دیگر گذشت روزهایت بهاری و بهارت جاودانه باد[قلب][لبخند][چشمک]

لينا

از من خواست حلالش كنم ، همان كسى كه با بى رحمى محبت هايم را حرام كرده بود [ناراحت]

فاطمه

خوب ببین... زندگی زیباست... رنگارنگ است... روزها خوبند... ماه ها بهترند... و سالها عالی ترند... می گذرند.... و تو تمامی خوبی ها را تجربه میکنی... قدم هایت که ایستاد... روبرویِ خدایی... رویِ ماهِ خدا را همانجا ببوس; .............. از آدمــا نپرسید " چـــرا " ناراحتن ...! برای اشکـــ ـهــآ وبغضهــآیشان ..." دلیــل " نخواهید ! بغضهــآی ناخواسته ... گریه هآی بی اراده دلیل نمیخواهد !! بهــآنه نمیشناسد ...! یک" دل پـــُر"میخواهد ... ویکــــ "حس عجیبــــــ"! که نه " او" میتواند توضیح دهد و نه " تو " میتوانی درک کنی ... پس "بدون" سوال کنارش بــاش! همین!

منیره

کاشــــ میــ شد سرنوشت خویش را از سرنوشتـــ کاشــــ میـــ شد اندکـــــی تاریخ را بهتر نوشتـــــ کاش ـــ میـــ شد پشت پا زد بـــر تمامـــــ زندگی داستان عمر خود را گونه ایــــ دیگر نوشتــــ … [گل]