/ 6 نظر / 24 بازدید
دیبا

اینکه کسی رادوست بداریدبمعنای این نیست که بایدعاشق ومعشوق باشید گاهی فقط بایددوست یکدیگرباشید[قلب]

دیبا

دوست داشتنت معادله ایست که نفس هایم را اثبات می کند ه شاهي براي حکم دارم نه شاهدي براي شهود… فقط دوستت دارم، همين… .

دیبا

دوستت دارم هدیه ایست که هر قلبی فهم گرفتنش را ندارد ! قیمتی دارد که هر کسی توان پرداختنش را ندارد ! جمله کوتاهی است اما هر کسی “لیاقت” شنیدنش را ندارد

دیبا

دوستت دارم هدیه ایست که هر قلبی فهم گرفتنش را ندارد ! قیمتی دارد که هر کسی توان پرداختنش را ندارد ! جمله کوتاهی است اما هر کسی “لیاقت” شنیدنش را ندارد

سمیه جون

kheyli ghashang bud mamnonam