میدونی چرا...؟!

خدایا...


دلم گرفته میدونم که میدونی چرا...؟!

/ 197 نظر / 44 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دختر تنها

گــاهے اوقـــاتـــــ نبایـב بـرخـے حـرفـهــــا را زב ... و نبایـב بـرخے حــرفهـــا راخــورב ... و בل چہ زجــرے میکشـב بیـטּ ایـטּ زב و خورב

دختر تنها

ﻧﻪ ﺑﻪ ﺁﻣـــــدنی ﺩﻝ ﺧﻮﺷــﻢ ﻭ ﻧﻪ ﺍﺯ ﺭﻓﺘـــــنی ﻏﻤﮕﯿــﻦ ﺍﯾـﻦ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ ﭘــُﺮ ﺍﺯ ﺳﮑـــــــــﻮﺗـﻢ

دختر تنها

اسمـــــــــان میبارد ... چشم هارو شستم ... جور دیگر دیدم ... باز هم فرق نداشت ... تو همــــــــان خوب دل من بودی که هنــــــــــــوزم هستی !!!!!

ساحل

چقدر غریب ! هیچکس انگار هوای هیچکس را نمیکند! یخ کرده زمین از بی هوایی

ساحل

کجایِ غم پرسه می زنی ؟ که در دورترین فاصله ها از کنارم عبور می کنی نگاه کن من از اندوهناک ترین جای جهان نگرانِ تو ام

ساحل

انسانها محل تولدشان را انتخاب نمی کنند آن سان که گلها رنگشان و رودها مقصدشان را اما آنچه از تو به یادگار می ماند نامی است که تمامش به خودت بستگی دارد

مروارید

چ نگاه عمیقی.....

بهار

دوباره سیب بچین حوا.بگذار از اینجا هم بیرونمان کنند..........روزگاریست شیطان فریاد میزند اگر آدم پیدا شود سجده خواهم کرد..............

ملیکا

همیشه همه چیز را میداند ولی گاه ترجیح میدهد هیچ چیز را نداند

ghazaleh

خيــلي سخــته كســي رو نداشــته باشــي كه : بي منــت بغــلت كنــه بــي مــنت باهــاش درد و دل كــني بــي منــت بــراش گريــه كنــي بي منــت پشتــت باشــه بــي منــت دوســش داشــته باشــه بــي منــت رفيــقت باشــه خــيلي سخــته آهــــاي شــمــاي كه داريــــد قــــدر بــدونيــــد [گریه]