دلم گرفته آسمون نمیتونم گریه کنم

دلم گرفته آسمان نمیتونم گریه کنم شکنجه میشم از خودم نمیتونم شکوفه کنم انگاری کوه غصه رو سینه من اومده آخ داره باورم میشه خنده به ما نیومده دلم گرفته آسمون از خودتم خسته ترم تو رورگار بی کسی به عمر که دربدرم حتی صدای نفسم میگه که توی قفسم من واسه آتیش زدن یه کوله بار شب بسم دلم گرفیه آسمون یکم منو حوصله کن نگوکه از این روزگاریه خورده کمتر گله کن منو به بازی میگیره عقربه های ساعتم برگه یتقویم میکنه لحظه تو نفس نزن نچرخ تا آروم به آدم شکسته تن

 

/ 0 نظر / 27 بازدید