روزی که تو دیدم

روزی که تو را دیدم انگار پری دیدم در دفتر چشم خود من شعر تری دیدم

من شعر نمی گویم ، من قصه نمی گویم من خواب نمی دیدم ، بیدار پری دیدم

عاشق شده ام اینک، شاعر شده ام اینک چون از شب موی تو من مختصری دیدم

تا ناز تو را دیدم تا اوج غزل رفتم آن لحظه ز عشق تو خوش بال و پری دیدم

من تلخ و ترش بودم ، بی مزه و ناپخته از آن لب شیرینت بس شور و شری دیدم

من زاده فرهادم تیشه زده ام بر خود آن دم که تو را سرخوش با آن دگری دیدم

هر روز به عشق تو آصف غزلی گوید

چون از رخ زیبایت من جلوه گری دیدم

 

/ 0 نظر / 3 بازدید