توکه.... خداااااااااااااااایی...

خدایا


یاکسی روبهمون نده


یااگه میدی دیگه ازمون پس نگیرش...!


آخه آدما هم هدیه شون رو پس نمیگیرن!


توکه....


خداااااااااااااااایی

/ 105 نظر / 26 بازدید
نمایش نظرات قبلی
شراره

جامانده است… چیزی…جایی… ک هیچ گاه دیگر… هیچ چیز… جایش راپرنخواهدکرد. .

شراره

قصه نیسم ک بگویی.. نغمه نیسم ک بخوانی.. صدانیسم ک بشنوی.. یاچیزی چنان ک ببینی.. یاچیزی چنان ک بدانی.. من درد مشترکم.. مرافریادکن.. ومن باتوسخن میگویم.. نامت رابمن بگو.. دستت رابمن بده.. حرفت رابمن بگو.. قلبت رابمن بده.. زیراک من..ریشه های تورادریافته ام..زیراک صدای من… باتوآشناست…

شراره

سن ماب تعداد… دوست هایمان است..ن سالها.. زندگی ماب تعداد.. لبخندهایمان است..ن اشکها

شراره

فاصله گرفتن از.. کسانی ک دوستشان داریم بی فایده است.. زمان ب مانشان خواهدداد..ک جانشینی برای آنهانخواهدبود…

mahyar

دلواپس رفته ها نباش! با انچه مانده هنوز ميشود،کلبه اي بي ديوار ساخت شازده کوچولو پرسيد: پس آدم ها کجا هستند؟ آدم در بيابان احساس تنهايي مي کند. مار گفت: با آدم ها نيز آدم احساس تنهايي مي کند sar nemizani ha dg

مریم

تو فقط قـــــــــــــرار بگذار… هــر جـای دنـیـا کـِه بـاشی به دیـدارتــو خـواهـم آمد چـمـدان خـاطــره ها را هَم خواهـم آورد..

s&h

قشنگتــــــــرین دقایقــــــــم را بـــــــه پــــــای ســـــــاده ترین لحظـــــــات خواهـــــــــم ریخــــــت تــــــا بدانـــــــی ک عاشــــــــق تـــــــرین پــــــــــروانه ات منــــــــم . . .

کلبه مهربانی

خــــدایـــا... هیچ کـــســو..... بــه کـسـی کـه قــسـمـتش نیـسـت ... عـادت نــده... تـو خــدایی.... نـمـیدونـی دل بـشــکـنـه چــقدر درد داره ...

مروارید

اونروز خوندم وقتی خدا یکی رو ازت میگیره اینقد اصرار ب بودنش نکن شاید بودن اون برات ضرر داره ولی کاش میشد

زينب

خداي ما خداييست كه اگر سرش فرياد كشيديم بجاي اينكه بامشت به دهانما ن بزند با انگشتان مهربانش نوازشمان ميكندو ميگويد ميدانم بجز من كسي رانداري..... [گل]