دیوانگیست

به کوه گفتم عشق چیست؟ لرزید.

به ابر گفتم عشق چیست؟ بارید.

به باد گفتم عشق چیست؟ وزید.

به پروانه گفتم عشق چیست؟ نالید.

به گل گفتم عشق چیست؟ پرپر شد.

و به انسان گفتم عشق چیست؟

اشک از دیدگانش جاری شد و گفت؟ دیوانگیست!!!

/ 5 نظر / 7 بازدید
نازی

محمد وبت خیلی عالیه محشره عشق دیوانگیست بخدا درست نوشتی

فاطمه

Salam asisam webe zibaee bood be manam sar bezan va agar ba tabadole link movafeghi khabar bede

فاطمه

Salam asisam webe zibaee bood be manam sar bezan va agar ba tabadole link movafeghi khabar bede

دیبا

گفتمش آغاز درد عشق چيست؟ گفت آغازش سراسر بندگيست گفتمش پايان آن را هم بگو گفت پايانش همه شرمندگيست گفتمش درمانش را بگو گفت درماني ندارد و بي دواست، گفتمش يک اندکي تسکين آن گفت تسکينش همه سوز و فناست.

دیبا

عشق، يک حس مه آلود است، انتهايش را کسي هرگز نميداند … .