دلم غرق آرزو،....

خدایادستهایم خالیست و دلم غرق آرزو،


باقدرت بیکرانت،


یادستهایم راقوی کن،


یادلم راخالی از آرزو

/ 115 نظر / 30 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ترلان

همـچـون ساعـت شني شــده ام کــه نـفــس هـاي آخـرش را مـيـزنـد و الـتـمـاس مـيـکــنــد يـکـي پـيـدا شـود و بـرش گــردانـد مــن هــم … نه …! ! لـطــفـا بـرم نـگــردانـيـد ! ! ! بــگـذاريــد تــمام شــوم …

aysouda

بسیار زیبا[تایید][دست]

سمانه

چقدر زیباست کسی را دوست بداریم نه برای نیاز ... نه از روی اجبار ... و نه از روی تنهایی ... فقط برای اینکه " ارزش دوست داشتن دارد "

?? دوست ??

??تو این فکر بودم که با هر بهونه ??یه بار آسمونو بیارم تو خونه ??حواسم نبود که به تو فکر کردن ??خود آسمونه خود آسمونه

s-z

می خواهی قضاوتم کنی؟کفش هایم راببوش...راهم را قدم بزن...دردهایم را بکش سال هایم را بگذران بعد قضاوت کن....

مهدیه

خدایا … یادم بده یادم باشه یادت باشم

فاطمه

عزیزم خیلی وقته تو وبم لینکی لطفا منو لینکم کن[لبخند][چشمک]

آرزو

آدمهــــــــــــا آنقـــــــــدر زود عـــــــــوض مـــــــــی شونــــــــد … آنـــــــــــقدر زود که تـــــــو فرصتــــــــــــ نمی کنـــــــــــــی به ساعـــــــتتــــــــــ نـــــگــــــــاهـــــــــــی بینــــــــــدازی و ببینـــــــــی چنــــــــد دقــــیقــــه بـــــین دوستـــــــــی هـــــا تا دشـــــمنـــــــی هــــــــــا فــــــــاصلــــــــه افتـــــــــاده استــــــــــــ...

نفس

خُـ ـدآیـ ـآ نَزآشـ ـتیـ بآ عِشْقَــ ـم زِنـ ـدِگـ ـی کُنَمـ ، دَمِتـــ ـ ـ گَرم... !!! پَـ ـس بـِـزآر بـ ـآ زِنـ ـدِگـ ـیم عِشـ ـق کُنَـ ـم ... .................................. غصه هایت که ریخت، تو هم همه را فراموش کن دلت را بتکان اشتباهایت وقتی افتاد روی زمین بگذار همانجا بماند فقط از لا به لای اشتباه هایت، یک تجربه را بیرون بکش قاب کن و بزن به دیوار دلت …