شوخی شوخی داریم پیر میشیم ...

 

خدا جون می گم خبر داری


شوخی شوخی داریم پیر میشیم ...


قرار نیست یکم ما رو به آرزوهامون برسونی ؟؟؟؟

/ 97 نظر / 27 بازدید
نمایش نظرات قبلی
s&h

واقعا[ناراحت]

هستی

همیشه فکر می کنیم تا رسیدن به 30 سالگی چقدر فاصله است اما چون چشم بر هم زدنی سی سال می گذرد و آنگاه می فهمیم تا 60 سالگی زمان زیادی نداریم.

s&h

خدایا... شبیه بادکنکی شده ام.... از بغض هایی که به اجبار فرو داده ام..... التماس میکنم.... " فقط یک سوزن!!!!" تکه تکه شدنم با خودم.....

مریم

به هر کی حالمو از من بپرسه میگم با اینکه دوری رو به راهم چشام مونده به راهی که تو رفتی میبینی من چجوری رو به راهم

مریم

وقتی چاره ای نمی ماند! وقتی فقط میتوانی بگویی هرچه باداباد حتی اگر دل کوه هم داشته باشی گریه ات میگیرد …

بهار

جا ماندم از دنیا.اما خوب شد مگر این دنیا کجا میرود که دل نگران رفتنش باشم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[افسوس]

ملیکا

ارزوهامو رو وصیت نامم نوشتم تا شاید روزی ارزوی دیگری شود ..

بی قرار

گاهی وقتا نمیدانم از دست داده ام یا از دست رفته ام....

فاطمه

چــه قانــون ناعــادلانــه ای ! بــرای شــروع یــک رابطــه , هــر دو طــرف بایــد بخواهنــد … امــا … بــرای تمــام شدنــش , همیــن کــه یــک نفــر بخواهــد کاف یســت …