تقدیم تو باد

سرسبز ترین بهار تقدیم تو باد


آواز خوش هزار تقدیم تو باد

 


گویند که لحظه ای ایست روییدن عشق


آن لحظه هزار بار تقدیم تو باد

 

 

 

/ 1 نظر / 13 بازدید
ترنـــــــم

ای دوست همه چیز را فروختم جزآن صندلی که جای تو بود ! شاید آن روز که برمی گردی خسته باشی ....