تو که رفتی

 

 

بی تو یک شب در این فاصله ها خواهم مرد

 

مثل یک بیت ته قافیه ها خواهم مرد

 

تو که رفتی همه ی ثانیه ها سایه شدند

 

سایه در سایه ی این ثانیه ها خواهم مرد

 

/ 0 نظر / 9 بازدید