خسته نباشی . . .

ای غصه مرا دار زدی خسته نباشی


آتش به شب تار زدی خسته نباشی


ای غصه دمت گرم که در لحظه ی شادی


با رگ رگ من تار زدی خسته نباشی . . .

/ 59 نظر / 51 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مارال

. مى خواهم گره بخورم در تو ! آنقدر سخت که با دندان بازم کنى .

مارال

. از تـــو “شـراب” انــداخــتـه ایـن شعـــر ! نمــی تـــوانـــم بـــنـویــسمـت … بـس کــه مــــرا گـــرفــتـه ای … .

مارال

جهانـــــــ جدیدم را دوســـــــت دارم مـــــــن…زمـــــــین…تــــــو کجای قانــــــون طبیعـــــــت سخنی از ” مرکزیتــــــــــــــ” نداشتن چشمانت به میان آمده …! من و زمین هر دو گرد تو می گردیم منظومه شمســــــی بهانه اســـــــت….!

مارال

هزاران دستـــــــ هم به سویم دراز شود ! پــــــــس خواهم زد… تنــــــــــها … تمنای دستان تـــــــــــو را دارم … .

مارال

. . همه‌ی کلمات معنای تو را می‌دهند مثل گل‌ها که همه بوی تو را پراکنده‌اند . . .

مارال

. گاهــــی … به دلت شک کن ع ش ق شایــــد یک شــــایعه باشد !

مارال

. ه حساب حسودی ام نگذار که هرجا ۲ نفر هستند و من تنها دلتنگ می شوم … هوای داشتن تو تنها هوای من است برای زنده بودن

nafas

چه لذتی است در تنهایی باور نداری ؟ از خدا بپرس

سمانه

ممنون خیلی زیبا نوشتی واسه منو دوستم که توووو خوابگاه بووودییم و دور از یار و دیار عالی بووود ممنوون[گل]

نیره

سلام واقعا وبلاک زیبایی دارید