خیلی سرد...!


روزای تنهایی سخت نیست...!

سرده...خیلی سرد...!

/ 201 نظر / 50 بازدید
نمایش نظرات قبلی
گندم

آهسته گفت: خدانگهدارت و در را بست و رفت ... آدمها چه راحت مسئولیت خودشان را به گردن "خدا" مى اندازند...!

گندم

مراقبــــ باشیم‏ همیشہ گرگهایی با لباس عـــــشق در کمینند‏ کہ با مکــــر دوستتـــ دارم‏ یک عمر روح و زندگیمان را تباه میکنند‏ بیشتــــــر مراقب جسم و روحمان باشیم...

گندم

"دوست داشتنت" را دوست دارم... همین است که امیدوارم میکند به زندگی...

گندم

عشق یعنی التماس و انتظار عشق یعنی بوسه ای بر دست یار عشق یعنی پا و دل دنبال تو عشق یعنی هرچه دارم مال تو عشق یعنی خال و ابروی کمان عشق یعنی یک تیمم یک نماز عشق یعنی تا ابد با من بمان

ایدا

وبت خوبه وعالیه می شه کپی بزنم ممنون.[نیشخند] ناراحت نشو خخخخ

زهرا

یکی هم نیست دردتو بفهمه این بدتره بخدا

زهرا

کاش میدادنش ولی...

مهگل

ولی من عاشق سرمام چون اون برخلاف بقیه هیچ وقت منو ترک نکرد.

مهگل

به قول خودم لایک اِلِرَم بِلَی اُوقلوم.

حانیه

چشم آلوده کجا ؟دیدن دلدار کجا؟ دل سر گشته کجا ؟وصف رخ یار کجا؟ قصه ی عشق من و زلف تو دیدن دارد نرگس مست کجا همدمی خار کجا؟ سر عاشق شدنم لطف طبیبانه ی توست ور نه عشق تو کجا این دل بیمار کجا؟ هر که را تو بپسندی بشود خادم تو خدمت عشق کجا؟نوکر سر بار کجا؟ کاش در نافله ات نام مرا هم ببری که دعای تو کجا؟عبد گنه کار کجا؟.