بـــــرایــــم پـــــاپـــــوش درســـــت کــــردند...!!

 

مــــــــردم اینـــــــجا چــــقدر مهرباننـــــد ،

دیــــــدند کـــــفش نـــــدارم ،

بـــــرایــــم پـــــاپـــــوش درســـــت کــــردند...!!

/ 89 نظر / 16 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نسیم

ز انســــان هـــای احســـاساتــی بـیشتـــر بـتـــرسیـــد؛ آن ها قـــادرند ناگهــــــانی، دیگــــر گــریـه نکـننــد؛ دوسـتــــ نــداشتـــه بــاشـنـــد؛ و قـیـــدِ همـــه چـیــز را بــزننــد، حتـــی زنــدگــــی . .[دلشکسته]

نسیم

یه وقتایی دلت میسوزه ، یه وقتایی دلت میشکنه ، یه وقتایی دلت میگیره ... اما خدا نکنه سه تاش با هم اتفاق بیفته ...!!![ناراحت]

حورا

[ناراحت]

مارال

زندگی شبیه شعریست قافیه هایش با من ، ” تو ” فقط همیشه ردیف باش !

s&h

اگــــــرمـیـخـواهــــــی بــــــه مــــــن تـکـیــــــه کـنــــــی تـکـیــــــه کــــــن . . . فـقـــــط بــــــدان کــــــه مــــــن دیــــــواری تــــــرک خــــــورده ام . . .!! تـحـمـــــل تـکـیـــــه دارم امــــــا ضــربـــــه را نـــــــه . . . !!!!!!!!

سهیلا

سلام وبت خیلی قشنگه....! راستی چرا تو این زمونه آدما اینقدر نامردشدن؟؟؟؟؟ دنیا داره به کجا پیش میره؟؟؟؟! راستی اون عکس بالا عکس خودته؟؟؟ دوست داشتی به و.بم بیا منتظرتم.

s&h

تابوت اگر دو مرده را جا میداشت من آنجا می بودم کنار تو ما بنده گان ناگزیریم اما حالا که هجران پیشانی نوشت مقدر آدمی است این درخت که اینک تکیه گاه توست امروز منم این درخت که امروز منم فردا تابوتت بمانی درختت می شوم بمیری تابوتت ... علیرضا روشن

مهشيد

زندگی باغیست که با عشق باقیست مشغول دل باش نه دل مشغول بیشتر "غصه های ما" از "قصه های خیالی ماست" پس بدان اگر فرهاد باشی همه چیز شیرین است

مریم

زنـدگــی انـگــار تـمــام ِ صـبــرش را بـخـشـیـده اسـت بـه مـن !! هـرچــه مـن صـبــوری میکـنـم او بــا بـی صـبـری ِ تـمــام هـول میزنــد بـــرای ضـربــه بـعــد …. !

ازیتا

سلام.....وب عالی داشتی...ب منم سربزن[تلفن]