روز تنهایی من

روز تنهایی من

                روز نیلوفری یاد تو بود

یاد لبخند نگاهت

                یاد رویایی آغوش تو بود

روز تنهایی من

               چهره سرد زمین یخ زده بود

گره مردمک چشم تو باز

              به نگاه شب تنهاییمان زل زده بود

روز تنهایی و غم

               قدر دلتنگی من آسمان پیدا بود

                       .

                       .

                       .

آخرین قطره اشـــــــــــــــکــت...!

روی بیراهه ی ذهنم لغزید

یاد باد

یاد خاکستری بغض قدیمی

                   که در آغوش نگاه تو شکست

یادی از رنگ فراق

                   رنگی از...  داد سکوت!!!!!

                        .

                        .

                        .

اشـــــــــک من جاری شد!!

جای تو خالی بود

جای تـــــــــــــــــــــــــــــــو

عکس تو در تاغچه ی کوچک قلبم خندید

شعر دلتنگی من سخت گریست

                       .

                       .

                       .

روز تنهایی من

بی تو گذشت

بی تو نوشت

بی تو شکست!!!!!!!!!

/ 1 نظر / 3 بازدید
محمد مهدی

ملل مسلمان بار دیگر موفق به مسلمان و محجبه کردن دو تن از افراد شاخص که همه شما اونا رو به خوبی میشناسیتن شدند این پیروزی ارزشمند رو به شما تبریک میگیم به وبلاگم بیا و نظر ارزشمندتو بگو[گل]