آسمانت متری چند؟؟؟

خدایا


آسمانت متری چند؟؟؟"زمینت"دیگربوی زندگی نمی دهد

/ 171 نظر / 26 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دختر تنها

سکوت و خلوت بغض شبانه / چه دلگیر است بی تو حجم خانه تو رفتی و دلی دارم که هر دم / برای گریه می گیرد بهانه

دختر تنها

ایـنـکـــه میـان دسـتـانَـت لـحـظـه ای‌ چـشـــم هــــایــــم را بـبـنــــدم… و دنـیــــا بـــه سکـوت صـــدای‌ نَـفَـس هــایَـت فــــرو رَوَد نمیــــدانــــــی‌ … چه هـیـجـــانــــی‌ ست …!!

دختر تنها

خدایا آسمان چه مزه ایست ؟ من که تا به حال فقط زمین خورده ام !

دختر تنها

خداوند بینهایت است اما به قدر نیاز تو فرود می آید، به قدر آرزوهای تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشاست

دختر تنها

بـــه نـــام خــداونـــدی کـــه داشــتــن او جـــبــران هــمــه ی نــداشــتــه هــای مـــن اســـت *مـــیـــســـتـــایـــمـــش* چـــون لایــــق ســتـــایــــش اســـت...!

دختر تنها

گــاهــــی آنـکـــس کــــه مــــی خَـنــــدد و مـی خـنـدانــــد مـــــــــی خـواهــــد حَـواسِـت را از چـشـمـانِ گــریــانـش پــَرت کـنـد

asal

باران تلنگر کوچکیست وقتی فراموش میکنیم آسمان کجاست...

samira

آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه کار به نام من دیوانه زدند این شد که شدیم زمینی و زمین دیگه خسته شده از تحمل ما چون این بار از بس سنگینه شونه خالی کردیم و زمین خسته شده

سارا

چه سربه راه است... دلتنگی رامیگویم... ازگوشه ی دلم جم نمیخورد...

بهار

خدایا آسمانت متری چند؟؟؟؟؟؟؟؟ زمینت دیگر بوی زندگی نمیدهد..................................[گریه]