/ 3 نظر / 94 بازدید
فريبا

سلام ارزو سلاميت دارم برات . به من حتما سر بزن در صورت تمايل بهم بگو تا تبـادل لـينک بکنيم . ممنون

محراب

goooooooooooooooooooooooooooooooooood tanq[خداحافظ]

آسمان

مهربانا با دلی بشکسته رو سوی تو کردم رو کجا آرم اگر از درگهت گویی جوابم؟ بی کسم در سایه ی مهر تو می جویم پناهی از کجا یابم خدایی گر بکویت ره نیابم؟