چرا بودنت جور نمیشود؟

چرا بودنت جور نمیشود؟


من که تمام پازلهای "تنهاییم را درست چیده ام...؟

/ 96 نظر / 47 بازدید
نمایش نظرات قبلی
زهرا

همه چیزایی که سعی کرده بودم راجبش فراموش کنم دوباره یادم اومد

زهرا

کاش دیربه دیر نگاه میکرد رفت که رفت

زهرا

خیلی وقته داغون شدم

زهرا

آی گفتی

زهرا

کاش رودخونه غمامو قبول میکرد

زهرا

من مینویسم تا خالی شم

زهرا

من خودمو فراموش کردم ولی اونو نتونستم

زهرا

هنوزم عاشقشم مثل روز اول.امیدوارم بتونم خودمو کنترل کنم

زهرا

دقیقا

زهرا

اون همیشه به من میگفت نفسم