کاش یه بار دیگه با اون صدای گیرات بهم بگی

3سال گذشت . . .

 3سال پرفراز و نشیب با همه سختی ها و انتظاراش

گذشت  . . .

و من امسال در جشن سو مین  سال دوستیمون در سوگ

نبودنت اشک میریزم . . .

نمی دونم چرا همه می خوان از من به خاطر خودم بگذرن . . .

که عذابم ندن . . . که اذیت نشم . . .

واقعا فکر میکنی با نبودت من خوشحالترم . . . با همه سختی

ها من پشتتو خالی نکردم و برای سلامتیت دوریتو تحمل می

کردم . . .

دلم خیلی گرفته . . .

کاش یه خبری ازت داشتم . . .

کاش لا اقل از حالت خبر داشتم . . .

کاش می دونستم بدون من زندگی آرمی داری تا خیالم راحت

شه چون میدونی بزرگترین آرزوی من خوشبختی - سلامتی

و آرامش توئه . . .

همیشه برات بهترین ها رو آرزو می کنم

با تمام عشقی که بهت داشتم و دارم و با تمام عشقی که

باعث جداییمون شد همیشه وهرروز بیشتر از قبل دوستت

خواهم داشت . . .

کاش یه بار دیگه با اون صدای گیرات بهم بگی

  عاشقتم  . . . عاشقتم . . . عاشقتم

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
نازی

خیلی متاسفم محمد جان

نازی

خیلی متاسفم محمد جان