دلم گرفته آسمان

یک آسمون گل قشنگ تقدیم یک نگاه تو ، این دل تنهای غریب فدای روی ماه تو..

وصیت نامم....

وصیت نامم.  ازکجاشروع کنم؟ ازعشقم؟؟؟نه..ازدوستام؟؟؟نه..آها اول ازمامانم... مامانی؟یادته ازدستم عصبانی میشدی میگفتی ایشالله جوون مرگ شی بچه؟دیدی تو جوونی رفتم؟یادته میگفتی خیر نبینی؟دیدی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 154 بازدید
شهریور 94
3 پست
تیر 94
1 پست
اسفند 93
2 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
2 پست
آبان 93
2 پست
مهر 93
3 پست
شهریور 93
3 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
3 پست
اسفند 92
5 پست
بهمن 92
9 پست
دی 92
9 پست
آذر 92
9 پست
آبان 92
7 پست
مهر 92
10 پست
شهریور 92
17 پست
مرداد 92
15 پست
تیر 92
12 پست
خرداد 92
7 پست
اسفند 91
9 پست
بهمن 91
10 پست
دی 91
11 پست
آذر 91
11 پست
آبان 91
7 پست
مهر 91
11 پست
شهریور 91
6 پست
مرداد 91
4 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
3 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
5 پست
آذر 90
4 پست
آبان 90
6 پست
مهر 90
5 پست
شهریور 90
10 پست
مرداد 90
44 پست
تیر 90
11 پست