دلم گرفته آسمان

یک آسمون گل قشنگ تقدیم یک نگاه تو ، این دل تنهای غریب فدای روی ماه تو..

به موقع بگو “دوستت دارم”

 

 

به موقع بگو “دوستت دارم”وقتی که ۱۵ سالت بود و من بهت گفتم که دوستت دارم


تو سرت رو به زیر می انداختیوقتی که ۲۰ سالت بود باز من بهت گفتم که دوستت دارموقتی که ۲۵ سالت بود باز من بهت گفتم که دوستت دارموقتی ۳۰ سالت شد و من بهت گفتم دوستت دارم


بهم گفتی راستی راستی دوستم داریوقتی ۴۰ ساله شدی و من بهت گفتم که دوستت دارم


تو داشتی میز شام رو تمیز می کردی و گفتی باشه عزیزموقتی که ۵۰ سالت شد و من بهت گفتم که دوستت دارم


تو همونجور که بافتنی می بافتی بهم نگاه کردی و خندیدی

وقتی که ۶۰ سالت شد بهت گفتم که چقدر دوستت دارم


و تو باز فقط لبخند زدیوقتی که ۷۰ ساله شدی و من بهت گفتم دوستت دارم


در حالی که روی صندلی راحتی نشسته بودیوقتی که ۸۰ سالت شد این تو بودی که گفتی که من رو

دوست داری


و من نتونستم چیزی بگم فقط اشک در چشمام جمع شداما اون روز بهترین روز زندگی من بود چون تو هم گفتی که منو

دوست داری


کسی را که دوستش داری بگو که چقدر بهش علاقه داری


و چقدر در زندگی براش ارزش قائل هستی


چون زمانی که از دستش بدی، اون دیگر صدایت را نخواهد شنید

مهم نیست که چقدر بلند فریاد بزنی

[ ۱۳٩٠/۸/٢٦ ] [ ٢:٤٧ ‎ب.ظ ] [ محمد علی ] [ نظرات () ]