دلم گرفته آسمان

یک آسمون گل قشنگ تقدیم یک نگاه تو ، این دل تنهای غریب فدای روی ماه تو..

چه کسی بهتر از تــو ؟!

 

خدایا


 خواستم بگویم تنهایم


 اما نگاه خندانت ، مرا شرمگین کرد


 چه کسی بهتر از تــو ؟!

[ ۱۳٩٢/٢/٢٦ ] [ ۱٢:٠۳ ‎ق.ظ ] [ محمد علی ] [ نظرات () ]


ماهی حوضمان...

دلم میخواهد

بخوابم

درست مثل ماهی حوضمان

که چندروزی است

روی آب خوابیده است...

[ ۱۳٩٢/٢/٢٠ ] [ ٦:۱٦ ‎ب.ظ ] [ محمد علی ] [ نظرات () ]


نقــــاب....

 

دســـت به صـــورتــم نـــزن...!


می ترســم بیفتـــد


نقــــاب خنــــدانی که بر چهـــــره دارم..!

[ ۱۳٩٢/٢/۱۸ ] [ ۱٢:٢٠ ‎ق.ظ ] [ محمد علی ] [ نظرات () ]


باورکن...

این روزها شبیه شیشه ی ماشین شده ام!


خرد و تکه تکه شده ام...


اما از هم نمی پاشــــــــم


ولی شکسته ام


باورکن

[ ۱۳٩٢/٢/۱۳ ] [ ٧:٠٩ ‎ب.ظ ] [ محمد علی ] [ نظرات () ]


یک عمر!!!

یک مرد برای عاشق شدن به یک لحظه نیاز دارد،


 برای فراموش کردن به یک عمر!!!

[ ۱۳٩٢/٢/۱٠ ] [ ۱۱:٢٧ ‎ب.ظ ] [ محمد علی ] [ نظرات () ]


آهای روزگار.....


 

آهای روزگار


من که هیچ


تو خسته نشدی ؟؟!

[ ۱۳٩٢/٢/٧ ] [ ۱۱:٤٧ ‎ب.ظ ] [ محمد علی ] [ نظرات () ]


روزگارم.....


 خدایا ، مانده ام


نمیدانم


از دست داده ام


یا از دست رفته ام


که روزگارم این چنین است

[ ۱۳٩٢/٢/٤ ] [ ۱:٥٩ ‎ق.ظ ] [ محمد علی ] [ نظرات () ]